Lerum vill ha järnväg väster om Aspen

Kommunstyrelsen i Lerum har sagt nej till Banverkets förslag om att bygga ut Västra stambanan till fyrspår på sträckan Floda - Aspen.

Man gick alltså emot den grupp av tjänstemän från flera förvaltningar som pläderade för utbyggnaden.

”Föreningen för en alternativ sträckning” som länge kämpat för att stoppa utbyggnaden vällkomnar kommunstyrelsens beslut.