Farliga kemikalier i vanliga plastprylar i hemmet

2:11 min

Spår av giftiga kemikalier påträffades i hälften av vanliga plastföremål som Kemikalieinspektionen testat. Framförallt hittades de i mjukplast.

Frida Ramström som är inspektör på kemikalieinspektionen ger exempel.

– Det kan vara träningsredskap, olika typer av inredningsmaterial, badrumsartiklar, väskor. Lite allt möjligt som är gjort av främst mjukplast.

Vad är det för kemikalier produkterna innehåller?

– Det vi hittade är vissa mjukgörande ämnen, som kan ha skadliga effekter. Även vissa tungmetaller som bly och kadmium.

Svenska Dagbladet skriver i dag om stickprovskontrollen, där 160 vardagsföremål testades. I 82 av dem förekom farliga kemikalier, i 14 fall i förbjudet höga halter. Tio av dessa var klorparaffiner, som misstänks kunna orsaka cancer och påverka sköldkörteln.

I höga doser kan klorparaffiner påverka fortplantningen. I testerna var halterna är låga - men det är illa ändå, säger Frida Ramström.

– Det är inga akuta effekter att man skulle kunna få skador av att använda dem som konsument, utan det är mer långsiktiga effekter som att man kan få svårt få barn, att de kan vara cancerframkallade och att även att de kan skada miljön när de kommer ut i avfallsledet.

– Dessutom kan de vålla hälsorisker för dem som producerar varorna.

20 fall har anmälts till miljöåklagare.

När Kemikalieinspektionen gjorde sin kartläggning i fjol undersöktes misstänkta varor, så undersökningen ger ingen rättvisande bild av hur vanliga de giftiga kemikalierna är bland mjukplaster på marknaden.

Efter undersökningen har flera företag slutat sälja produkterna, men för att undvika köpa plast med farliga ämnen bör man välja bort det billigaste och använda näsan, säger Frida Ramström

– Vissa av de här prylarna luktar faktiskt ganska starkt. Det kan vara en indikation på att plasten är av lite sämre kvalitet. Då kan man också misstänka att det kan finnas skadliga kemikalier i.

Vad luktar de då?

– Det kan lukta starkt kemiskt eller kanske bensin till och med. Det luktar inte trevligt, säger Frida Ramström.