Vattenledning påverkar trafiken i Kalmar

En vattenledning som Kalmar Vatten jobbar med kommer påverka trafiken på Erik Dahlbergs väg en tid framöver.

I nästan tre veckor framöver kommer det vara en del störningar i trafiken på Erik Dahlbergs väg i Kalmar.

Det är i höjd med Celsiusgatan, öster om avfarten Kalmar C.

Det är Kalmar Vatten som jobbar med en ny vattenledning på den platsen och därför påverkas trafiken.

Arbetet pågår från den 29 augusti till den 16 september.