Förening vill bevara Jakobsbergsskolan

0:56 min

Turerna kring Jakobsbergsskolan i centrala Kristinehamn har blivit många, kommunen vill riva delar och bygga ett teknik- och innovationscenter istället. Men Svenska byggnadsvårdsföreningen i Värmland kämpar för att behålla det som de menar är en unik kulturmiljö.

– Byggnaderna är unika, säger Rasmus Norling som är ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen i Värmland.

Kommunen har för avsikt att riva delar av kvarteret Björktrasten i Kristinehamn, detta för att bereda plats för ett teknik- och innovationscenter och i samband med detta samlokalisera sina gymnasieprogram. Kommunen anser att tomten där Jakobsbergsskolans kulturmiljö idag ligger är den bästa placeringen av den nya gymnasieskolan.

– Själva Jakobsbergsskolans huvudbyggnad den kommer vara kvar, just i kulturmiljösyfte. Däremot är det några byggnader bredvid som är tänkta att rivas, säger Anders Dahlén, kommunchef i Kristinehamn.

Men det nöjer sig inte Sveriges byggnadsvårdsförening i Värmland med. De tänker driva ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen i Vänersborg.