Gifterna i luften i Lindesberg ska testas

Giftiga ämnen som bensen, butadien och formaldehyd kan finnas i luften vi andas till vardags. Nu ska giftiga luftburna ämnen kartläggas i Lindesberg.

Region Örebro län ska kartlägga vilka giftiga ämnen man utsätts för genom den luft man andas till vardags.

Slumpvis utvalda deltagare kommer att få bära ett speciellt halsband med provtagare under en vecka och ha en provtagare hemma i bostaden. Det kommer samla information om vilka ämnen som finns i luften i Lindesberg.

Liknande tester har gjorts i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, men inte i mindre städer och orter som Lindesberg.