Malmö

Ny larmrapport om pressade socialsekreterare

3:11 min

Förra året fick Malmö stad kritik för den arbetsbelastning som många av socialsekreterarna i kommunen lever under. Nu bekräftas den dystra bilden i en ny, fördjupad rapport.

Det är Hanne Berthelsen vid Malmö högskola som gjort en enkät bland Malmö stads närmare tusen socialsekreterare.

Av rapporten, som presenterades för chefer och ansvariga vid Malmö stad i förra veckan, framgår att den larmbild som Arbetsmiljöverket tidigare presenterat stämmer.

Personalen känner sig stressad och mår så dåligt av arbetsbördan att många gråter, har sömnsvårigheter och svårt att skilja på arbete och fritid.

Ett av syftena med utredningen är att få en detaljerad bild av var problemen finns. Och en av slutsatserna är att socialsekreterare som bedriver myndighetsutövning, det vill säga har till uppgift att bevilja eller avslå bidrag till enskilda, upplever sig arbeta under störst press.

Hanna Ljungberg är huvudskyddsombud vid Akademikerförbundet SSR. Hon lovordar undersökningen och hoppas nu att den ska leda till åtgärder. Det är åtminstone vad många medarbetare förväntar sig, tror hon.

– Det man nog förväntar sig är nog att nu får man ta det här på allvar. Nu är det dags att vidta åtgärder som kommer tillrätta med problemen, inte bara säga att man är medvetna om dem. Utan faktiskt vidta aktiva åtgärder, för gör man ingenting annorlunda än tidigare, så kommer inte heller utfallet att bli annorlunda, säger Hanna Ljungberg.