Valjakt en splittrad fråga på Island

11 min

Island är ett av de tre länder, tillsammans med Norge och Japan, som trotsar det internationella valfångstförbud som funnits i 30 år.

På Island jagas vanligtvis två valar för kommersiella syften – men i år har inte den hotade sillvalen jagats på grund av att det var svårt att frakta valköttet förra året. 

Men vikvalen, som inte är med på listor av hotade djur, har jagats precis som de senaste åren. 

Men frågan är hur det kommer att bli med valjakten på Island i framtiden?   

Ute på havet utanför Reykjavik finns det en klar skiljelinje mellan de som förlorar på jakten och de som tjänar på jakten.