Lagan

Skrot på E4:an efter singelolycka

Strax innan klockan 13 körde en bil in i räcket på E4:an i södergående riktning innan Laganrasten.

Det är skrot på vägen i norrgående riktning och begränsad framkomlighet i båda riktningarna.

Det finns ännu inga uppgifter om skadade efter singelolyckan.