Trädklättring kan ha blivit Lucys död

Den välkända förmänniskan Lucy som ska ha levt för 3,18 miljoner år sedan kan ha dött genom att ha ramlat ner från ett träd.

Det är en amerikanskledd forskargrupp som har undersökt skadorna på de fossil från Lucy som finns bevarade.

De har skannat fossilen noggrant och hittat skador som pekar på att hon kan ha fallit från hög höjd. bland annat därför menar forskare att hon kan ha dött när hon föll från ett träd.

Sättet som skelettet har skadats på pekar enligt forskarna också på att skadorna verkligen kan ha uppstått när hon dog. De skulle alltså inte vara något som tillkommit efteråt, det vill säga under alla de år som dröjde innan vi hittade fossilen.

Lucy kunde både gå upprätt och klättra i träd. Hon tillhör arten Australopithecus afarensis.

Referens: John Kappelman et al. Perimortem fractures in Lucy suggest mortality from fall out of tall tree. Nature 29 augusti 2016. DOI: 10.1038/nature19332