Nu kan du få hjälp att inte glömma medicin

1:33 min

Region Halland öppnar nu för att införa elektroniska dosetter som påminner om medicinen via sms och informerar om den inte tas.

Den frågan diskuterades när driftnämnden för närsjukvård hade sitt möte senast.

– Vi vet att felaktigt tagen medicin eller att man inte tar medicin ger vårdskador som i sin tur kostar pengar för sjukvården men också ett lidande för patienten. Jag ser bara fördelar, säger Tommy Rydfeldt (L) ordförande för driftnämnden närsjukvård. 

Idén om att använda elektroniska dosetter inom närsjukvården och psykiatrin i Halland kommer från en motion som vänsterpartiet lagt fram i våras.

Tommy Rydfeldt, liberal och ordförande för driftnämnden för närsjukvård välkomnar idén och tycker att den är ett steg i rätt riktning för regionen som vill bli mer digital. Men när elektroniska dosetter kan komma att användas är oklart.

– Vi får se, vi jobbar med många projekt som får tas i tur och ordning men det är viktigt att detta finns med i det framtida arbetet, säger Tommy Rydfeldt (L). 

Nästan hälften av landstingen i landet använder sig av elektroniska dosetter till patienterna. Med en dosett påminns patienter om när och vilken medicin som ska tas. Om medicinen inte tas då skickas ett sms till patienten eller den anhörige.

Agnes Hultén, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Halland är glad att motionen hon lämnat in fått gehör. 

– Vissa saker är bra idéer och behöver inte alltid vara politiska, därför är det bra om vi kan beta av detta för att göra det bättre för invånarna i Halland, säger Agnes Hultén (V).