Anmälningar om plastgifter läggs ner

2:16 min

Mer än hälften av de anmälningar om misstänkta gifter i plastprodukter som Kemikalieinspektionen överlämnat till miljöåklagare har lagts ner, det visar en intern sammanställning från förra året som Ekot har tagit del av.

Förra hösten testade Kemikalieinspektionen 160 vardagsföremål i plast.

I drygt hälften av dem förekom farliga kemikalier, i 14 fall i förbjudet höga halter. Det här resulterade i att 20 företag anmäldes till miljöåklagare. Men enligt en sammanställning som Ekot har läst har 12 av fallen lagts ner och i ytterligare sex fall har inget besked om åtgärd lämnats från åklagare.

Enligt Kristina Persson, åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål beror det magra resultatet främst på två saker.

– Det första är att bestämmelserna finns i EU-förordningar, och de är stora och komplexa. Och vid en straffrättslig bedömning så måste vi titta på den som är mest gynnsam för den misstänkta.

Tydliga bevis är också ett krav.

– Det andra är att man också måste kunna visa att ansvariga personer har begått brottet av uppsåt eller av oaktsamhet. Och då räcker det inte med vilken sorts oaktsamhet som helst utan det krävs att personen ifråga har visat sådan klandervärdhet att man tycker att det är värt att straffa den, säger Kristina Persson.

Det enda fall som hittills lett till något straff gäller drygt 5 000 exemplar av en rosa vattenkokare från företaget Jula, som innehåller det förbjudna ämnet SCCP. För det och två andra miljöbrott har Jula fått betala 200 000 kr i en så kallad företagsbot.

Men såväl vattenkokarna som de andra anmälda produkterna finns kvar ute hos konsumenterna. Det här beror på att Kemikalieinspektionen inte bedömer att riskerna med produkterna är tillräckligt stora för att kräva att företagen ska återkalla dem. Men de ska sluta med försäljningen, säger Frida Ramström som är inspektör på Kemikalieinspektionen.

– Det viktiga för oss är egentligen att de produkter med farliga ämnen på marknaden, att de tas bort och att företagen lär sig att undvika sådana här produkter, ställa bättre krav på sina leverantörer och så. Och det tycker jag ändå att vi brukar lyckas med i tillsynen, säger Frida Ramström.