Linköping

Två vill bli KD-kommunalråd i Linköping

1:31 min

Det finns nu två kandidater till Kristdemokraternas kommunalrådspost i Linköping. Partiets nomineringsgrupp har tidigare föreslagit avgående KDU-ordföranden Sara Skyttedal och i helgen meddelade Petra Hellsing att hon fått frågan om att kandidera från partiets valberedning.

Kristdemokraterna i Linköping är splittrade i synen på nytt kommunalråd efter avgående Andreas Ardenfors. Ungdomsförbundets Sara Skyttedal presenterades ju nyligen av nomineringsgruppen som kandidat och i helgen stod det klart att valberedningen frågat Petra Hellsing om samma sak och att hon tackat ja.

Dessutom finns en oenighet i partiet i synen på om kommunalrådet och 1:e vice ordföranden bör vara en eller två personer.

Formellt är det partiets nomineringsgrupp som föreslår kandidater till de lite tyngre posterna som till exempel kommunalråd och nämndledamöter, medan det är valberedningen som har hand om val av styrelse och ombud, alltså mer "organisatoriska" uppdrag.

Men eftersom Andreas Ardenfors har varit både kommunalråd och 1:e vice ordförande, och dessa två alltså formellt utses sett av olika instanser inom partiet, så har de båda grupperna hamnat på kollisionskurs.

Nomineringsgruppens ordförande Per Larsson anser att det är olyckligt att den nya kandidaten Petra Hellsing skulle getts falska förespeglingar.

Den 7 september ska KD:s medlemmar rösta om vem eller vilka personer som ska ta över kommunalråds- och 1:e vice ordförandeposterna.