Indonesiens ekonomi med många bromsklossar

1:59 min

Indonesiens regering kämpar med få fart på den ekonomiska tillväxten som saktat ner de senaste åren. Ett av problemen är infrastrukturen, som utgör hinder för till exempel en expansion av turismnäringen.

Det finns också en misstro från investerarhåll mot regeringens politik som mer fokuserar på fattigdomsbekämpning än att underlätta för utländska företag som vill göra affärer i Indonesien. Nya siffror visar också att stödet till små och medelstora företag haltar.

- Jag hade lite pengar och så lånade jag en del från banken, säger Anding som har en skoaffär i östra Jakarta.

Banken han lånade pengar av ger också praktisk utbildning i företagande och marknadsföring, och det kom väl till pass berättar han.

På det viset är han lite ovanlig. De flesta små och medelstora företagen i Indonesien har svårt att få banklån och saknar kunskap i hur man driver företag effektivt. Nya siffror från indonesiska statistikbyrån visar att landet har få företag utanför jordbrukssektorn, och få nya små och medelstora företag startas.

Den indonesiska ekonomin har saktat in de senaste åren eftersom exportmarknaden gått sämre. Tillväxtprognosen för i år ligger nu på 5,2 procent. För att öka de statliga inkomsterna försöker regeringen nu få in mer skatt. 2014 var det mindre än en miljon av landets 250 miljoner invånare som lämnade in en deklaration.

Många sätter istället sina pengar utomlands. För att locka tillbaka dessa pengar har regeringen i sommar infört en skatteamnesti som varar till mars nästa år. Hittills har gensvaret dock varit lågt, mindre än en procent av den summa pengar regeringen hoppas få in har återbördats till landet.

- Genom att budgetera för att en viss mängd pengar ska komma tillbaka till landet på det här sättet skapar man höga förväntningar. De måste drömma om de tror att de ska uppfyllas, säger Paul Rowland som är politisk analytiker.