Livsmedelshygien

Massiv matförgiftning slog ut skolanställda i Luleå

1:44 min

Ett 40-tal anställda på skolor och förskolor i Luleå drabbades av matförgiftning efter en inspirationsdag inför terminsstarten.

– Man håller nu på att analysera de prover som har tagits hos dem i personalen som har fått söka upp sjukvården. Man misstänker campylobacter, utifrån att det har tagit så pass länge innan personalen blev sjuk. Hade det varit handhavandefel hos restaurangen som serverat maten så hade det gått betydligt snabbare att bli sjuk, säger Agneta Hedenström, rektor för Antnässkolan och Måttsundsskolan.

Det var den 17 augusti som ett hundratal anställda vid skolor och förskolor på Bergnäset och i sörbyarna, deltog i en inspirationsdag på universitetet där det även serverades tilltugg.

Ett 40-tal anställda har därefter insjuknat i feber, ledvärk och magsjuka.

På Agneta Hedenströms skolor har ungefär hälften av de anställda drabbats av sjukdomen, vilket har inneburit hastiga vikarielösningar i samband med terminsstarten.

– Vi har fått möblera om bland dem som har varit kvar. Sedan har också förvaltningens bemanningsenhet prioriterat om bland vikarierna, säger hon.

Med enstaka undantag är samtliga insjuknade fortfarande hemma.

– De har jättehög feber, ont i leder och får inte behålla vare sig vätska eller mat, säger Agneta Hedenström.