Litet steg mot fred i krigshärjat Sudan

Som en del av fredsavtalet mellan Sudans regering och gerillan i söder har flera politiska fångar släppts. Nästa vecka tillträder en samlingsregering med representanter från de tidigare stridande parterna. Samtidigt fortsätter strider både i öst och väst.

Den positiva utvecklingen är mycket bräcklig säger den norske professorn Anders Breidlid som följer utvecklingen i Sudan.

– Det är så många olika oroshärdar i Sudan. Ett fredsavtal mellan det vi har kallat norr och söder bara är en del av en mosaik av olika oroshärdar så detta är ett skört avtal som inte kan befästas förrän man får ordning på de andra oroshärdarna.

Veckans strider i östra Sudan är bara en av flera konflikter i landet som lett till Afrikas svåraste humanitära kriser.

Motsättningar ledde till inbördeskrig
Sudan har slitits sönder av krig i stort sett hela tiden sedan landet blev självständigt 1956. Det är motsättningar mellan olika regioner och etniska grupper samt strider om landets stora oljefält som lett till inbördeskriget.

Två miljoner människor har dödats, mellan tre och fyra miljoner befinner sig på flykt inne i Sudan medan cirka 700 000 sitter i flyktingläger i grannländerna.

Kriget har dominerats av motsättningarna mellan de arabisktalande muslimerna i norr som kontrollerat regeringsmakten och södra Sudan som styrs av huvudsakligen kristna afrikanska folkgrupper.

Samtidigt har grupper både i västra och östra Sudan krävt ökat självstyre från huvudstaden Khartoum.

Fredsavtal
Efter flera års förhandlingar, där Norge spelade en aktiv roll, skrev regeringen och gerillan i söder under ett fredsavtal i början av året.

Under en övergångsperiod på sex år ska en samlingsregering ta fram ett system för fördelningen av oljeinkomster och ett förslag till ny politisk författning.

Förhoppningen är att den nya regeringen har tillräcklig politisk legitimitet för att kunna sluta avtal även med gerillagrupperna i östra Sudan och i Darfur.

Landet borde delas
På kort sikt har den nya regeringen chans att få slut på striderna tror professor Anders Breidlid.

Men det grundläggande problemet är Sudans koloniala statsbildning. Anders Breidlid tror att möjligheten för en långsiktig fred och stabilitet kräver att landet delas.

– Fiendskapen mellan de kristna och muslimerna är nästan oöverstiglig. För många avtal har brutits. Nord och syd borde inte vara ett och samma land. Det är för stora motsättningar, säger professor Anders Breidlid på Oslo högskola.

Johan Schmidt
johan.schmidt@sr.se