Behöver jag vara nåbar jämt och ständigt?

0:45 min

Arbetsgivare behöver ha tydligare regler för hur anställda ska hantera tillgängligheten under ledigheter. Det tycker den fackliga organisationen Unionen.

Mobiltelefoner och bärbara datorer gör idag att vi bara är ett pektryck bort från jobbet. Många känner därför stress över att vara tillgängliga på mail och sms dygnet runt, trots att de till exempel har semester eller ledig kvällstid.

– Det kan vara en kultur på arbetsplatsen och från kunder och klienter.
I många fall är det du själv som sätter de reglerna och det kan skapa en stress för du vet inte vad som förväntas av dig, säger Lars Remsén, regionchef på Unionen i Mälardalen.

Hur vill ni från Unionen att det ska vara?

– Vi vill vara med och påverka Arbetsmiljöverket kring de psykosociala arbetsmiljön och att man på arbetsplatserna skapar en mycket tydligare mail och mobilpolicy för att göra frågan tydligare om vilka förväntningar som finns på den enskilde tjänstemannen.