Apples skattesmäll: 123 miljarder kronor

0:58 min

EU-kommissionen slår fast att Apples skatteavtal med Irland är olagligt. Irland ska nu kräva tillbaks upp till 123 miljarder kronor plus ränta.

Apple har fått otillbörliga skattelättnader under tio års tid som strider mot EU:s rätt om stöd från stater till enskilda företag. Det slår EU-kommissionen fast i ett beslut som offentliggjordes i dag. Totalt rör det sig om upp till 13 miljarder euro, motsvarande 123 miljarder kronor, som Apple sluppit betala på grund av avtalet.

Enligt pressmeddelandet från EU-kommissionen betalade Apple en procent skatt på sina vinster i Europa 2003, en skatt som sedan minskades succesivt till 0,005 procent 2014. Normalt är bolagsskatten 12,5 procent i Irland.

För att sätta summan i perspektiv redovisade Apple en nettovinst omkring 450 miljarder kronor 2015. Kvartalsrapporterna i år har visat lägre vinst än förra året men företaget har också nästan 2 biljoner (2 000 miljarder) kronor i sin kassa.

Undantaget som Apple har utnyttjat ska ha införts 1991 då Apple var ett företag som inte alls hade den position det har i dag. Det går ut på att Apple har två bolag på Irland, varav det ena tar emot den stora majoriteten av intäkter på all försäljning som Apple gör utanför USA.

De irländska bolagen skickar i sin tur vinsten vidare till något som kallas för ett huvudkontor, som EU-kommissionen anser egentligen inte existerar. Huvudkontoret har inga anställda, ingen verksamhet förutom några styrelsemöten och är dessutom inte registrerat i något land. Därför betalar det heller ingen skatt.

EU-kommissionen hävdar att det här ger Apple oskäliga fördelar som inte är tillgängliga för andra företag. Det i sin tur snedvrider konkurrensen.

Irlands finansminister  Mchael Noonansäger i ett uttalande att han kommer be om regeringens tillåtelse att överklaga. Även Apple har för avsikt att överklaga.

"EU-kommissionen har dragit igång ett försök att skriva om Apples historia i EU, ignorera Irlands skattelagar och samtidigt riva upp det internationella skattesystemet. Kommissionens fall handlar inte om hur mycket Apple betalar i skatt, utan om vilken regering som tar in pengarna. Det kommer att få en djupgående och skadlig inverkan på investeringar och jobbskapande i EU", skriver Apple i ett uttalande, enligt Reuters.

Skatteupplägget ska dessutom ha låtit Apple undvika nästan all skatt på inkomster i hela EU genom att all försäljning registrerades på Irland. Det ligger utanför denna utredning men om andra länder börjar kräva in mer skatt för samma period kommer summan som Irland behöver få in minska.

Utredningen har pågått i tre år och i går informerade Margrethe Vestager, kommissionären som är ansvarig för konkurrensfrågor, sina kollegor i EU-kommissionen. Normalt ska det ske två veckor innan domen blir offentlig men i det här fallet har tiden kortats ner för att undvika läckor. Det skriver Financial Times.

EU har bara möjlighet att kräva tillbaks pengar tio år bakåt från när utredningen inleddes. Därför krävs Apple bara på obetald skatt under perioden 2003 till 2014.

Frågan väntas också bli politiskt viktig i USA. Apple håller mer pengar utomlands än något annat amerikanskt företag. I USA finns en förhoppning att nya skatteregler ska förmå amerikanska företag att plocka hem och skatta för sina tillgångar. Men om EU till slut vinner detta rättsmål kommer det då alltså finnas mindre pengar kvar utomlands för USA att beskatta.

Amerikanska myndigheter har också uppmanat EU att lägga ner utredningen. Argumentet är att EU försöker verka som en internationell skattemyndighet i strid mot ingångna internationella avtal.