Tylösandsseminariet

Max 40 i stan – det ska regeringen utreda

1:53 min

Regeringen överväger att införa 40-gräns i all stadstrafik.

Regeringen vill göra en nystart av nollvisionen om att ingen ska dödas i trafiken. En del i arbetet blir att utreda om 40 kilometer i timmen bör vara standard på vanliga gator i stadstrafik, uppger infrastrukturminister Anna Johansson vid den årliga konferensen om trafiksäkerhet i Tylösand.

Johansson anser att arbetet med trafiksäkerhet hamnat i skymundan i den offentliga debatten.

Utredningen om 40-gräns ska göras av myndigheten Trafikanalys.

Det finns flera andra delar i nystarten, bland dem att se över situationen för oskyddade trafikanter.