Gävleföretag ska få hjälp att nå internationell marknad

Gävle kommun och Region Gävleborg ska delta i ett EU-projekt som ska hjälpa små och medelstora företag att nå en marknad utomlands.

Två miljoner kronor finns för att hjälpa företagen och man kommer att samarbeta med Storbritannien, Polen, Spanien och Italien.

I en första fas så ska projektet fokusera på att hitta goda exempel på företag som fått stöd för att nå en utländsk marknad.