در پی انتقاد اتحادیه شوراهای استانی

دولت میزان کمک مالی به کمون‌ها را کاهش نخواهد داد

0:57 min

در پی انتقاد اتحادیه شهرداریها و شوراهای استانی نسبت به پیشنهاد دولت برای کاهش کمکهای دولتی به کمونها برای نگهداری از کودکان پناهجوی تنها، دولت از پیشنهاد خود منصرف شد.

بسیاری از کمونها قراردادهای چند ساله با مراکز نگهداری از کودکان پناهجو دارند که با سیستم جدید پرداختی دولت، به اندازه کافی کمک مالی دریافت نخواهند کرد. اکنون دولت اعلام کرده است که اجرای قوانین جدید را به آینده موکول می سازد.

وزیر دارائی ماگدالنا اندرشون در شروع این کنفرانس مطبوعاتی گفت: دلیل احتیاج به یک سیستم جدید این است که ما از لحاظ مالی، هیچ کنترل بر روی سیستم کنونی نداریم.

طبق سیستم پرداختی کنونی، دولت برای هر کودک زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۹۰۰ کردن پرداخت می‌نماید، اما با سیستم جدید این مبلغ به ۱۳۵۰ کرون کاهش پیدا می‌کرد.

 

قوانین جدید پیرامون کاهش کمک هزینه های دولت به شهرداریها از اول جولای ۲۰۱۷ به اجراء در خواهد آمد.