Kostsamt landstingsavtal blottar bristande uppföljning

2:04 min

Efter kritiken mot Stockholms läns landsting som upphandlat bland annat köp av stödstrumpor för 6 000 kronor paret kommer nu kritik mot att även myndigheternas uppföljningsarbete ofta fallerar.

Bo Nordlin är chefredaktör för sajten Inköpsrådet som skriver just om offentliga upphandlingar.

– Kompetensen har absolut förbättrats på den offentliga sidan. Men även om man gör en bra upphandling, har man sedan inte alltid kraft och resurser att följa upp den, säger han.

Frågan om kostnaderna vid offentliga upphandlingar blev åter aktuell efter en granskning av SVT där Stockholms läns landsting tecknat ett avtal som visat sig kosta lika mycket under ett år, nära en halv miljard, som det skulle kosta under fem år. Ett avtal med köp av bland annat stödstrumpor för 6 000 kronor paret och som nu upphör i förtid.

Årligen görs närmare 20 000 offentliga upphandlingar i landet för hundratals miljarder kronor av allt från snöröjning och skolmat, till husbyggen och vägar.

Upphandlingarna i dag är inte sällan mycket komplexa och leverantörerna mer strategiska säger Bo Nordlin. Till exempel har det blivit vanligare med så kallade nollbud, där exempelvis en konsulttjänst kan vara gratis.

– Ja absolut, det har ökat de senaste fem åren kanske. Det förekommer till och med minuspriser. Det vill säga att köparen får betalt för att använda en konsult. "Minus 11 kronor per timme" har förekommit i offentliga upphandlingar.

Det är dessutom så att när uppföljningar görs är det inte sällan av fel saker. Det säger Staffan Furusten, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Man följer inte upp hur pass relevant det man köper in är för verksamheten. Det kan ju få konsekvensen att säljaren inte vet vilka behov som finns i praktiken, och att man då levererar lite vad man känner för, och det som gagnar en själv på bästa sätt.

Och med tanke på dagens brister i uppföljningen av skrivna avtal skulle inte minst många mindre kommuner sannolikt kunna tjäna mycket pengar på att anställa fler upphandlare säger Bo Nordlin.

– Det skulle i högsta grad vara lönsamt. Speciellt om man koncentrerar sig på uppföljningen av de avtal man har. Att man ser till att leverantörerna levererar de varor och tjänster till det pris och den kvalitet man kommit överens om. Det finns enorma besparingsmöjligheter här.