Östergötland

Riskerar att hamna på gatan efter asylbesked

1:32 min

400 personer i landet varav drygt tio i Östergötland, riskerar att avhysas från Migrationsverkets boenden inom kort.

– Samtliga av dem har erbjudits stöd och hjälp att återvända. Men om man inte tar emot den hjälpen hamnar man helt enkelt på gatan, säger Sverker Spaak, ansvarig för återvändande- och boendefrågor på Migrationsverket.

Avhysningarna beror på en ny lag som gör att de som fått avslag på asylansökan blir av med ersättning och boende de tidigare haft rätt till - om de inte frivilligt lämnar landet.

Tanken med lagen är att frigöra plats på Migrationsverkets boenden, men även se till så att fler personer som fått avslag på sin asylansökan frivilligt ska lämna.

Det är Migrationsverket som fattar beslut vilka personer som inte längre ska få bistånd och Kronofogden som avhyser dem.

– Det är alltid en tragedi när personer måste tvångsavvisas från sina bostäder, säger Fredrik Ohlsson, verksjurist på Kronofogden.