Stora samhällsvinster om bilister börjar cykla

2:10 min

Det finns stora värden att vinna för samhället om fler bilister börjar cykla till jobbet. Professor Peter Schantz vid GIH har undersökt vad som händer om alla som skulle kunna cykla till jobbet på en halvtimme, gör det. Han säger att vinsterna är remarkabla.

– Vi har räknat på vad den ökade fysiska aktiviteten i sig skulle ge för vinster, och det kan handla om upp till två och en halv miljard per år.

Peter Schantz säger att 40 procent av dagens bilister i Storstockholm har så kort avstånd till arbetet att de skulle kunna bli cyklister.

– Det handlar om 110.00 bilister, säger han.

Men i dag är det inte riskfritt att börja cykla till jobbet. Peter Schantz, som är professor vid Umeå universitet och Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), har själv ofta hjärtat i halsgropen när han cyklar i Stockholm.

– Och jag vet att många av studenterna på GIH, som är ytterst motiverade att vara fysiskt aktiva, inte vågar cykla i Stockholm för de tycker att det är otryggt.

Jonas Eliasson är ny trafikdirektör i Stockholm och säger att trafiken i Stockholm är mindre farlig än man tror.

– Förra året var det sju personer som omkom i Stockholmstrafiken. Det är det lägsta talet någonsin, trots att både trafiken och befolkningen har ökat väldigt mycket.

Men antalet skadade sjunker inte lika snabbt.

– Det är en väldigt stor andel singelolyckor, säger Jonas Eliasson.

Staden är ännu inte gjord för att gå och cykla i?

– Jo, det skulle jag säga. Staden kanske är gjord för att gå och cykla i, men egentligen inte för att köra bil i.

Suzanne Andersson är avdelningschef på Göteborgs trafikkontor och en av dem som välkomnar att regeringens utreder sänkta hastigheter i Sveriges tätorter

– Det blir generellt sett bättre miljö för samspel i staden.

Ska bilisterna känna sig hotade?

– Bilisterna ska känna sig glada för nya alternativ i form av gång- och cykel- och kollektivtrafik.

– Men allt eftersom staden växer kommer antalet körda bilkilometer per person att vara tvunget att gå ner. Det ryms helt enkelt inte mer trafik än nu, säger Stockholms trafikdirektör Jonas Eliasson.

Och professor Peter Schantz vid GIH, han tror att slutsatserna om stora samhällsvinster om bilister börjar cykla inte bara gäller Stockholm.

– Jag är ganska säker på att det går att överföra till medelstora och lite mindre städer.