Tre timmar om dagen åt appar

2:35 min

Drygt 300 svenskar deltog i undersökningen. I genomsnitt lade de 178 minuter om dagen, knappt tre timmar, på olika appar, främst sociala medier och meddelandeappar. 

Deltagarna i undersökningen har installerat en särskild app som har registrerat hur de har använt sina smarttelefoner. Det handlar alltså inte om uppskattningar utan det är den faktiska användningen som mätts.

Flitigast använda var appar som Kik, Facebook, Snapchat, Viber, Whatsapp, Twitter och Instagram, samtliga i kategorin sociala medier/kommunikation, samt webbläsare och söktjänster.