SVENLJUNGA

Kommun vill bygga bostäder på förorenad industrimark

0:45 min

Svenljunga kommun ska undersöka om det går att sanera en förorenad före detta industritomt i centrum. Uppåt 100 bostäder kan komma att byggas på platsen.

Nu kan fastighetsägare söka pengar från Naturvårdsverket till att sanera förorenad mark för att bygga bostäder. På så sätt hoppas regeringen få igång bostadsbyggandet i landet.

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017, samt 200 miljoner kronor per år från 2018 och framåt.

En av kommunerna som nappat på erbjudandet är Svenljunga kommun, som nu ska undersöka om bidraget kan användas för att sanera en industritomt mitt i samhället för att bygga 50-100 bostäder.

Det handlar om fastigheterna Svenljunga 34:1 och 34:2, där det tidigare fanns två industriverksamheter, bland annat Skandinavisk päls AB.

– De nya pengarna skulle enklare möjliggöra bostadsbyggande på den här tomten, och det är intressant nu när vi har en efterfrågan på bostäder här i Svenljunga, säger Johan Björkman, moderat oppositionsråd i Svenljunga kommun.

Han uppskattar att det statliga saneringsbidraget kan hamna på runt en miljon kronor. 

Skanska äger i dag tomten men enligt Johan Björkman kan det bli aktuellt att kommunen köper tomten. Den 3 oktober ska en utredning presenteras för kommunstyrelsen.

– Det här är väldigt nya regler, i alla fall för oss här i Svenljunga, så det är lite oklart vad som gäller.