Kan bli lättare att få artros klassat som arbetsskada

1:54 min

LO hoppas att en ny rapport från SBU kan göra det lättare att få artros klassad som arbetsskada. Rapporten som publiceras i dag visar att det finns ett samband mellan arbetsmiljö och ledsjukdomen artros.

Personer med yrken med exempelvis tunga lyft har högre risk att drabbas av artros än andra.

– Vi hoppas att det kan bli lättare att få en erkänd arbetsskada för de som har artros orsakat av jobbet, säger Sten Gellerstedt som är utredare på LO.

Hur vanligt är det bland era medlemmar att de faktiskt har artros som tros vara orsakat av yrket?

– Ja, det är väldigt många som har artros, och väldigt många just inom tunga yrken har artros och många tycker ju själva att det har med jobbet att göra, säger Sten Gellerstedt.

SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, slår i dag fast att det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljön och ledsjukdomen artros.

SBU har gått igenom forskning som publicerats sedan 1980 och framåt och rapporten visar bland annat att personer som har yrken med tunga lyft är överrepresenterade när det gäller artros i både höft och knä.

Men Eva Vingård som är professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och har lett studien vid SBU, säger att det i det enskilda fallet inte går att fastslå att det är jobbet som orsakat artros.

– I det individuella fallet kan man aldrig göra det, det här är ju resultat på gruppnivå. Om man tillhör en grupp som jobbar mycket knästående så ökar risken att få knäledsartros men det kan man få av många andra anledningar också så i det individuella fallet kan du aldrig säga att det är ett samband, men man kan säga att man är i en annan riskgrupp, säger Eva Vingård.

Men som lagen är skriven går det ändå att få artros klassad som en arbetsskada och Edvard Lidén som försäkringsmedicinsk rådgivare inom Försäkringskassan välkomnar rapporten från SBU.

– Ja, när vi bedömer arbetsskador så ska vi ju använda den medicinska kvalitetssäkrade kunskap som finns och i den meningen är det här mycket välkommet att SBU har lagt ned det här arbetet och att vi har fått fram de här resultaten, säger Edvard Lidén.