Militär upprustning troligt vid svenskt Natomedlemskap

2:20 min

Ett svenskt Nato-medlemskap skulle sannolikt leda till militär upprustning i regionen men samtidigt skulle risken för en konflikt i Östersjön med Ryssland minska.
Det är några av slutsatserna om ett svenskt Nato-medlemskap som regeringens utredare, ambassadör Krister Bringéus, drar.

Det är nyhetsbyrån TT som har läst det betänkande som regeringen beställt och som snart ska presenteras.

Uppdraget som Krister Bringéus fick av regeringen i samband med den försvarsuppgörelse som slöts förra året mellan regeringspartierna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hade till syfte att utreda både medlemskap och samarbeten med andra länder och organisationer, för- och nackdelar.

Och det är också det Krister Bringéus har gjort.

En fördel som han lyfter fram är att han tror att ett svenskt Natomedlemskap skulle leda till att osäkerheten kring den svenska hållningen vid en konflikt kring Östersjön skulle undanröjas.

"Den konfliktavhållande förmågan, skulle, av allt att döma öka", som TT citerar från utredningen.

Och frågan är hur hotet mot Sverige skulle se ut.

Krister Bringéus finner det osannolikt att Ryssland skulle vilja angripa enbart Sverige. Något mindre osannolikt – men ändå det mest tänkbara, vore att Sverige skulle dras in i en militär konflikt som en följd av att Ryssland angripit de baltiska staterna.

Inom ett par dagar skulle Ryssland kunna få militär kontroll över Baltikum, enligt utredningen.

Och på frågan om ett Nato-medlemskap skulle kunna lösa problemet med bristerna i det svenska försvaret är svaret i utredningen otvetydigt nej.
I utredningen står det att "för Natomedlemmar är den första försvarslinjen de nationella resurserna."

Det skulle ta minst tre veckor för en amerikansk förstärkning till Sverige med tunga markstridskrafter.

Och skulle ett svenskt Nato-medlemskap innebära Natoinstallationer på svensk mark skulle det sannolikt leda till att Ryssland ökar sin militära förmåga runt Östersjön.

Så hur skulle då ett svenskt Nato-medlemskap gå till? Sverige skulle välkomnas in i den militära alliansen, bedömer utredaren, och en ansökan skulle behandlas på ett år eller lite längre.

Relationen med Ryssland skulle bli krisartat dålig men utredaren Krister Bringéus tror inte att det skulle få några allvarligare konsekvenser än militära hot, hård retorik, ekonomiska åtgärder och påverkansoperationer.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra säger till TT i en skriftlig kommentar till Natoutredningen att "vi ser fram emot att ta del av utredningen i sin helhet, och hoppas att den kan lägga grunden för en seriös och öppen svensk debatt. Nu behöver Sverige en färdplan för nästa steg i vår relation till Nato".