Förmiddag med Karin

Många hot mot det fria ordet

9:27 min

Kristianstads bokfestival är igång och i år uppmärksammas yttrandefrihet som centralt tema. Det är en rättighet som hotas allt mer runt om i världen. 

- Friheterna och rättigheterna ifrågasätts runt om i världen på ett oroväckande sätt. Det finns även tendenser i Sverige som pekar åt fel håll, säger Ola Larsmo, ordförande i Svenska Pen, som engagerar sig i frågor om det fria ordet. 

Paneldiskussionen om det centrala temat med Jonas Nordin, historiker på Kungliga biblioteket, Ola Larsmo och Ulrika Knutsson, kulturjournalist och tidigare ordförande i publicistklubben lockade många besökare på torsdagskvällen.

- Intresset var stort och det var många svåra frågor, säger Knutsson. 

Det är en mörk bild av utvecklingen i världen på det här området som målas upp av Ola Larsmo som beskriver situation med mördade journalister i Mexiko och inskränkningarna i yttrandefriheten i Turkiet. 

- Det kusliga är att yttrandefriheten minskar kontinuerligt i länder som kallar sig demokratier men av helt olika skäl. Det kan handla skilda saker som nationalism, religiös fanatism eller kriminalitet. Men resultatet blir detsamma, säger han. 

Även i Sverige finns det hot mot yttrandefriheten även om vi har en mycket priviligerad situation jämfört med andra länder. 

- Men det finns ingen anledning att slå sig till ro. Offentlighetsprincipen är hotad och en tystnadskultur ökar i samhället. Lägg där till problemen med affärsmodellen för tidningar som hotar framför allt den lokala journalistiken så finns det anledning till oro, säger Ulrika Knutsson.