Regeringen satsar mot gifter i vardagen

1:37 min

Regeringen har nu börjat presentera bitar av höstbudgeten och i dag presenterades en satsning på att få bort miljöfarliga ämnen i människors vardag. Fram till 2020 ska man lägga 375 miljoner kronor.

– Många människor är oroliga för att ämnen som de har i sitt hem, i sin vardag, kan innehålla farliga ämnen, säger nya miljöministern Karolina Skog (MP).

Till de farliga ämnena hör så kallade flourerade miljögifter, PFAS, som till exempel finns i brandskum, ett problem i bland annat Rosersberg, där brandkåren haft övningar och där PFAB nu läcker ut i sjön Mälaren

– Från regeringens sida så tar vi den oron på stort allvar. Och jag lanserar nu en satsning som innebär en kartläggning av den typen av ämnen så att vi får veta vad som finns och så att vi kan gå fram med förbud av det som är allra farligast, säger Karolina Skog (MP).

Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på branschorganisationen Svenskt vatten, skulle hellre se handling än ytterligare utredningar.

– Ja, eftersom man redan gjort en utredning så behöver man ju inte fortsätta utreda, utan det man behöver ta reda på är vilka åtgärder man ska göra för att få bort PFAS i naturen, eller minska halterna av PFAS i naturen, säger Gullvy Hedenberg. 

Regeringen överväger också en begränsning av svenskarnas användning av kemiska växtskyddsmedel i trädgårdar och växthus.

Och så vill man inrätta ett centrum som ska jobba för att byta ut farliga ämnen i produkter mot mindre farliga. Allt det här är bra, tycker Åke Bergman, chef för giftforskaningsorganisationen Swetox, som också får mer pengar i budgeten.

– Ja, det här är bra. Det är kanske inte enormt mycket pengar, men det är en väldigt viktig markering som jag ser det, att man går in och lyfter kemikaliefrågan. För kemikaliefrågan är minst lika stor som klimatfrågan, säger Åke Bergman.