Oönskad e-post problem för kommuner

Var tredje kommun har stora problem med spam, eller oönskad e-post, visar en undersökning. Trots att effektiva spamfilter finns saknas direktiv för hur kommunerna ska motarbeta problemet med spam.

Peter Kjellgren är it-samordnare i Karlsborgs kommun. Han vittnar om stora problem med spam.

– Det tar en massa arbetstid i anspråk. Speciellt för våra förvaltningssekreterare och kommunsekreterare.

Allvarligt problem
En tredjedel av Sveriges 290 kommuner uppger att mer än hälften av all inkommande e-post är spam och att det är ett allvarligt eller mycket allvarligt problem.

Detta enligt en enkätundersökning som it-företaget QD-systems gjort.

Spamfilter, som kan sortera bort skräppost, finns att tillgå, men hur de får användas av kommunerna är oklart.

Är filtret för effektivt till exempel, riskerar riktig e-post som skickas till kommunen, alltså offentliga handlingar, att slinka med i bortgallringen. Det står i strid med offentlighetsprincipen.

Inga riktlinjer
Några riktlinjer för hur kommunerna kan, bör eller får hantera spam finns inte.

Enligt Mats Östling, it-strateg på Sveriges kommuner och landsting beror det på svårigheterna med att tolka offentlighetsprincipen.

– Hur ska man hantera spam, på vilket sätt ska vi göra det med tanken på att vi ska ha kvar offentlighetsprincipen? Där hamnar vi i en diskussion mellan olika jurister, vad får man göra och vad får man inte göra, säger han.

Sveriges kommuner och landsting planerar att sammanställa juridiska råd till landets kommuner.

Men sedan är det upp till varje kommun att själv välja hur man ska hantera spamproblemet.

”Förvirrande budskap”
Peter Kjellgren, it-samordnare på Karlsborgs kommun tycker att det vore bättre om det fanns centrala riktlinjer. Han tycker att budskapet från Sveriges kommuner och landsting hittills mest varit förvirrande.

– Man säger att man är restriktiv med förslag, men jag tycker inte jag har hört några förslag på hur man ska lösa problemet, säger Peter Kjellgren, it-samordnare i Karlsborgs kommun.

Helena Edström
helena.edstrom@sr.se