Utsläppen av växthusgaser ökar

1:35 min

Utsläppen av växthusgaser ökade under årets första kvartal och har inte varit på en så hög nivå sedan i början på 2013.

– En anledning till det är att vi ser en ökning inom el-, gas- och värmeverk, alltså en ökad produktion av el och värme. Det beror till stor del på en ökad användning av fossila bränslen inom den här sektorn, säger Susanna Roth.

Utsläppsnivån motsvarar en ökning med 1,9 procent jämfört med samma kvartal 2015. I vissa branscher leder en ökad produktion också till ökade utsläpp, medan andra branscher - som till exempel tjänstesektorn - kan öka sin produktion utan att det påverkar utsläppsnivåerna nämnvärt.

Sedan 1993 har SCB tagit fram statistik över sambanden mellan miljö och ekonomi och det man undersöker är hur stora utsläppen av växthusgaser är från företag, myndigheter och hushåll i landet. 

– Det man kan se är att utsläppen har minskat om man jämför 2008 med 2015 som är det senaste året som vi har preliminär statistik för. Så förutom en liten ökning efter finanskrisen 2010 så har utsläppen successivt minskat varje år, säger Susanna Roth.

Biståndsminister Isabella Lövin som också ansvarar för klimatfrågor, tycker inte att man ska dra för stora växlar på rapporten än.

– Det är en kvartalssiffra, jag tror inte att man kan dra alltför stora slutsatser av det. Vi måste se till så att vi har bra styrmedel och också gynnar innovation av förnybar energi, säger Isabella Lövin (MP).

Jordbruk, skogsbruk och fiske står för ungefär 14 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, medan till exempel tillverkningsindustrin står för nära en fjärdedel av utsläppen, enligt SCB:s rapport.

Utsläppsökningen är spridd över flera sektorer och branscher men det är framför allt från el- gas- och värmeverk, papperstillverkning och från transportbranschen som den största ökningen kommer. När det gäller de ökade utsläppen från el gas och värmeverk så är vädret också en avgörande faktor, understryker Susanna Roth.

– Ja, om man tittar tillbaka så var 2016 ett kallare år än 2015 och 2014, säger Susanna Roth.