Wanngård om vinster i välfärden: Väldigt svårt att sätta ett tak

1:14 min

Finansborgarrådet och socialdemokraten Karin Wanngård i Stockholm är tveksam till att sätta ett tak för hur mycket välfärdsföretag ska få ta ut i vinst.

– Ja, jag ser ju att det är svårt rent företagsekonomiskt. Jag kommer ju själv från ett privat företag och det är svårt. Ska man bara ta en nivå tagen ur luften eller vad ska man göra? Men det får ju utredningen och om det sen blir taget ett beslut gå vidare med.

Regeringens utredning om hur välfärdsföretagens vinster ska regleras presenteras inom ett par månader. En rapport från välfärdsutredningen som föreslår ett vinsttak på åtta procent av insatt kapital, läckte ut i veckan.

I Sveriges största stad, Stockholm, där förhållandevis mycket av välfärden drivs av privata företag, är finansborgarrådet tveksam till ett vinsttak. Enligt Karin Wanngård (S) är kvaliteten viktigare än i vilken form verksamheten drivs.

– Alltså jag tror det blir väldigt svårt att sätta ett tak. Det absolut viktigaste när man är aktiv på välfärdsmarknaden i Stockholm är att man levererar god välfärd och att vinster återinvesteras i bolaget. Om man har möjlighet att göra investeringar då bör det återinvesteras i framtida välfärd.