Vill avla fram bin som städar bort parasit - Jordbruksverket ger pengar

1:31 min

Varroakvalstret är ett allvarligt hot mot honungsbin. Men vissa bin är bra på att själva städa bort parasiten - den egenskapen vill odlarna förstärka hos bina.

I Lidköping finns bin som kan skydda sig mot parasiten.

– Det är bin som klarar av att förhindra varroa-kvalstrets reproduktion i bisamhället. Jag har ju bisamhällen hemma som under hela sommaren inte haft ett enda kvalster. Det säger biodlaren Bert Thrybom från Lidköping, som har prövat med gott resultat.

Varroa-kvalstret trivs på binas yngel och puppor, men vissa bin är bra på att söka upp och förstöra parasitangripna puppor. På det viset misslyckas varroakvalstret med att föröka sig.

--Den här egenskapen finns i stort set hos alla bin över hela jorden. Men det är ingen som letat efter den egenskapen tidigare, säger Bert Thrybom.

Varroa finns nu i större delen av Sverige och parasiten sprider smitta och kan slå ut hela bisamhällen. Det är svårt att bekämpa varroa med de medel som finns.

Jordbruksverket har beviljat 1,5 miljon kronor till intresseorganisationerna Biodlingsföretagen och Sveriges Biodlares Riksförbund för att Bert Thryboms försök ska kunna utökas till att kartlägga bin över hela Sverige med den värdefulla egenskapen att städa kvalster.

– Det är en biologisk metod. Man behöver inte använda kemikalier i sina bisamhällen som riskerar att komma i honungen till exempel, säger Bert Thrybom.

– Det här är vårt största projekt som vi driver just nu. Det är jätteviktigt, säger Anna Ahnér som är kommunikatör hos Sveriges Biodlares Riksförbund. 

– Vi vill ju ha friska bin, säger hon.