Få elever i Essunga pluggar vidare

2:19 min

Essunga hamnar lägst av alla kommuner när det gäller andelen ungdomar som har påbörjat en högre utbildning senast vid 24 års ålder.

Allt färre ungdomar pluggar vidare direkt efter gymnasiet, visar nya siffror från Universitetskanslersämbetet.

Av de som är födda 1996 hade bara 13,7 procent påbörjat en högre utbildning senast vid 19 års ålder. Det är den lägsta nivån hittills bland dem som är födda på 90-talet.

Essunga är den kommun som ligger sämst till när det gäller andelen ungdomar som har börjat på högskola senast vid 24 års ålder. Bara 19,5 procent av ungdomarna har gått vidare till en högre utbildning. I hela landet ligger siffran på 43,3 procent.

Att färre väljer att plugga vidare direkt efter gymnasiet menar Gunnel Thonander, studie- och yrkesvägledare i Essunga kommun, kan bero på att ungdomarna väljer att jobba i stället. Men hon säger att kommunen kan få rekryteringsproblem till yrken som kräver en högskoleutbildning.

- När man ska rekrytera till arbeten som kräver högskoleutbildning blir det svårare. Vi står inför en situation just nu med många pensionsavgångar inom de närmaste åren, inom till exempel utbildning och socialtjänst som kräver högskoleutbildning. Det kan vara svårt att rekrytera då och det kan jag sitta i oro för, säger hon.