Amerikanska handelssanktioner hämsko för svensk Iranexport

2:11 min

Samtidigt som svensk export till Iran i vissa fall ökat kraftigt, hämmas den av USA:s kvarvarande sanktioner. Exportaffärerna får svårt med finansiering genom att amerikanska banker inte ens indirekt får göra affärer med Iran vilket påverkar svenska exportörer.

– Initialt hade vi ett mycket stort intresse. När de europeiska sanktionerna släpptes var det många företag som kontaktade oss, säger Jane Lundgren Ericsson, utlåningschef vid Svensk Exportkredit.

Kan svensk exportkredit ge några lån i samband med affärer med Iran?

– Nej, i dagsläget kan vi inte det på grund av att de amerikanska sanktionerna inte är lyfta.

Svensk Exportkredit, SEK, finansierar svensk export, genom lån såväl till svenska exportörer som till deras kunder.

När EU i januari lyfte sina handelssanktioner mot Iran vädrade en mängd företag morgonluft: en jättemarknad öppnades till ett land med samma invånarantal som Tyskland och med mycket stora investeringsbehov i sjukvård, i vägar och i annan infrastruktur.

Men förhoppningarna har till stor del kommit på skam. Ett fåtal företag, som Astra-Zeneca har lyckats skörda frukterna av de lyfta EU-sanktionerna, medan de flesta står och stampar, på grund av de kvarvarande amerikanska sanktionerna.

De gör helt enkelt svenska exportaffärer svårfinansierade säger Jane Lundgren Ericsson.

– Sambandet är att SEK lånar på den amerikanska kapitalmarknaden - det är en viktig finansieringskälla för SEK. Och i och med att vi gör det måste vi följa de amerikanska reglerna ungefär på samma sätt som om vi vore amerikaner. Och det gör att vi inte kan låna ut till Iran för närvarande. Något vi delar med de flesta institut runt om i världen.

Och att finansiera i dollar är absolut uteslutet.

För själva intresset för Iranaffärer är det alltså inget fel på. Det syns hos Exportkreditnämnden, som ger ekonomiska garantier till svenska exportföretag. Av de 24 miljarder kronor nämnden hittills i år gett i garantiofferter globalt, gäller närmare fem miljarder av dem eller en femtedel, just.. Iran.

Exportörerna söker nu med blandad framgång sätt att sparka av sig de amerikanska sanktionernas skavande hämsko.

– Det som nu kommit igång i alla fall till viss del är enklare, kortare affärer där den svenska exportören erbjuder en kredittid till den iranska köparen och där man har en bank i Sverige som tar emot betalningen, säger Victor Carstenius, landanalytiker vid Exportkreditnämnden