Begåvade barn ska få stöd i förskolan

1:32 min

Barn med särskild begåvning behöver få rätt stöd redan i låga åldrar. Det menar Sveriges kommuner och landsting som nu riktar sig till förskolan med en handlingsplan. 

Forskning har visat att barn med särskild intellektuell begåvning paradoxalt nog ofta får problem i skolan, eftersom risken är stor att skolan upplevs som tråkig och meningslös.

Det är bakgrunden till att både Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Skolverket de senaste åren gett ut stödmaterial riktat till skolan, kring hur barn med särskild begåvning kan uppmärksammas och stöttas på bästa sätt.

Men nu vill SKL att den kunskapen också ska spridas inom förskolan och har nu reviderat sin handlingsplan gällande barn med särskild begåvning, så att den också vänder sig till förskolan.

Internationell forskning visar att det är viktigt att även små barn får hjälp att förstå vilka förmågor de har, berättar Elisabet Mellroth, specialist på särskild begåvning och en av författarna till SKL:s handlingsplan.

– I de här tidiga åldrarna så finns det sådana fantastiska möjligheter att ge barnen att utforska och experimentera med sina förmågor.

Borås är en av de kommuner som i samarbete med SKL har tagit fram en handlingsplan kring särskilt begåvade barn. 

– Det är viktigt att man har i åtanke att det finns barn med särskild begåvning inom förskolan och vi behöver utmana mer. Vi kanske behöver anpassa uppåt istället för neråt som vi oftast gör, säger Carina Holmström, chef på Ängsjögårdens förskola i Rydboholm utanför Borås.

Elisabet Mellroth har varit en av de drivande bakom att även förskolan nu inkluderas i SKL:s handlingsplan. Hon hoppas att många kommuner ska välja att följa SKL:s råd och sprida kunskapom särskild begåvning också i förskolan.

För om ett barn med särskild begåvning inte får möjlighet att utmanas och utvecklas i sin takt, kan det få allvarliga konsekvenser för barnet, menar hon.

– Det kan leda till att barnet blir uttråkat, vilket i sin tur kan leda till att det blir utåtagerande. Och fortsätter det kan det i värsta fall leda till depression och självdestruktiva tankar, säger Mellroth.  

Definitionen av begreppet "särskild begåvning" skiljer sig åt. Skolverket definierar det i sina riktlinjer kring elever med särskild begåvning, som att det handlar om individer "som har en förmåga som är avsevärt mycket starkare än vad som är typiskt". Enligt Skolverket beräknas cirka fem procent av befolkningen ha en särskild begåvning enligt den definitionen.