Sverige i bråk med Ungern

1:53 min

Sverige protesterar nu mot Ungerns beslut att inte ta tillbaka asylsökande från andra EU-länder. Det handlar om över 1 000 asylsökande som har registrerats i Ungern, men som sedan har rest vidare till Sverige.

Efter beskedet från Ungern kallade Migrationsminister Morgan Johansson till sig den ungerska ambassadören och idag träffades de på Rosenbad. Budskapet var att Ungern måste ändra sig.

– I annat fall får vi vara beredda att ta frågan vidare och då är det Kommissionen och i slutänden EU-domstolen som får avgöra tvisten.

Enligt den så kallade Dublinförordningen ska asylansökningar prövas i det första land man kommer till i Europa. Ungern har länge hävdat att landet bara är ett transitland och att det egentligen är Grekland som borde pröva de fall som har registrerats i Ungern. Och för några veckor sedan satte man helt stopp för alla överföringar. Lilla Makkay är Ungerns ambassadör i Sverige. 

– Det är inte Ungerns plikt att ta tillbaka alla de personer som sedan fortsatte sin resa till andra EU-länder och nu ska skickas tillbaka, säger hon.

Förra året kom det över en miljon flyktingar till Europa, den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. För många blev Ungern det första landet man registrerades i. Då ska de, enligt Sverige, också prövas där. Sedan dess har Ungern försökt hindra flyktingar från att ta sig in i eller genom landet, bland annat genom att bygga stängsel och Ungern vill kraftigt begränsa flyktingströmmen till Europa.

Att man nu stoppar alla Dublinfall försenar asylprocessen för flyktingar i många länder. I Sverige handlar det om drygt 1 000 personer som nu inte vet var och när deras ansökningar kan prövas. Men om inte frågan har lösts efter sex månader har de rätt att prövas här i Sverige. Morgan Johansson förklarar varför det här är en viktig fråga för den svenska regeringen.

– Det är viktigt att vi faktiskt håller på det regelverk som finns, för att om enskilda EU-länder plötsligt ska börja bestämma själva vilka regler man ska hålla och vilka man inte ska hålla, ja då är vi snart ute på ett gungfly där ingenting gäller.