Miljömärkta skogsbolag vill hugga skyddsvärd skog i Dalarna

2:52 min

Miljömärkta skogsbolag i Dalarna anmäler att de vill avverka skog med utrotningshotade djur och växter, så kallade nyckelbiotoper, trots att de lovat att bevara sådana skogar. Det kan P4 Dalarna avslöja idag.

Totalt har Skogsstyrelsen i Dalarna under de senaste fem åren hittat 148 områden med skog som egentligen borde skyddats när de åkt ut och kontrollerat marker som anmälts för avverkning.

– Det är ju inte bra. Sektorsansvaret bygger ju på att alla som är verksamma i skogsbranschen ska känna igen skogar med höga naturvärden, och de ska ju då undantas från avverkning, säger Magnus Hedspång, skogsvårdskonsultent på Skogsstyrelsen.

Avverkningsanmälningarna kommer både från privata markägare men också från bolag som till exempel Weda skog, Siljan skog, Fiskarheden eller Mellanskog. Bolag som är certifierade enligt miljömärkningarna FSC eller PEFC.

– Det är faktiskt skandalöst. De har ju förbundit sig till att de inte ska avverka nyckelbiotoper i och med att de är med i den här certifieringen. Jag tänker att det är väldigt oseriöst, säger Linnea Helmersson som sitter i styrelsen för Skydda skogen.

Gunnar Lindén är naturvårdsexpert på LRF skogsägarna som företräder privata skogsägare och skogsägarföreningar som Mellanskog.

– Det finns ingen exakt definition av vad en nyckelbiotop är, det är en subjektiv bedömning. Och i vissa fall så kan det hända att en skogsägare och Skogsstyrelsen gör olika bedömningar, säger han.