Branschföreningarna riktar skarp kritik mot kulturministerns rundabordssamtal: "En stor besvikelse"

Branschorganisationerna för spel, tv och musik är missnöjda över kulturministerns rundabordssamtal kring illegal spridning av upphovsrättsskyddat material. I ett öppet brev till regeringen menar de att trots åtta månader av samtal, så är resultatet en besvikelse. 

Förra året meddelade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att hon ville ta tag ordentligt i det omfattande problemet med att kreativt innehåll sprids illegalt över internet. Men nu döms handlingsplanen ut av branschorganisationerna: 

– Vi kan vittna om att vi tålmodigt och konstruktivt prövat alla idéer för att nå så långt det är möjligt med frivilliga åtgärder. Det är inte med någon glädje vi noterar att resultatet bara kan beskrivas på ett sätt: som en stor besvikelse, skriver dom i ett öppet brev till regeringen.

Branschföreningarna ger i stället tre förslag på åtgärder. De vill ha ett grovt upphovsrättsbrott för de värsta formerna av kommersiella intrång, att illegala tjänster spärras samt förtydliga lagstiftningen mot strömmad nedladdning. 

De som har skrivit under det öppna brevet är: Svenska Förläggareföreningen Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, Sveriges Videodistributörers förening, Rättighetsalliansen, Film-& TV-Producenterna, Dataspelsbranschen, IFPI Sverige och Musikförläggarna