Hjoborna får tycka till om kultur

Invånarna i Hjo kommer att få tycka till om hur framtidens kultur ska utformas i kommunen.

Det ordnas med en så kallad medborgardialog på Kulturkvarteret i kväll klockan 1730, skriver tidningen SLA.

Det som kommer fram från diskussioner den kvällen ska sen sammanställas och utgöra underlag i kommunens kulturstrategi som kommunfullmäktige ska fatta beslut om så småningom.