Allt fler trakasserier mot myndigheter

2:04 min

Otillåten påverkan mot myndigheter ökar och trakasserier är den vanligaste formen av otillåten påverkan visar en ny rapport av Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Det viktigaste resultatet är att trakasserier är den viktigaste påverkansformen. Det kanske är våld man är mest rädd för, men det här är en berättelse om trakasserier, säger Johanna Skinnari som är projektledare på Brå.

Vad är trakasserier mer konkret?

– Det handlar om obehagliga telefonsamtal, att man lägger skulden på handläggaren, att man lägger skulden på handläggaren för ett beslut eller att man hotar att ta sitt liv om man inte får det beslut man önskar, säger Johanna Skinnari.

Brå gjorde en liknande studie 2005 men den aktuella är mer omfattande. Totalt ingår 13 myndigheter och två a-kassor i rapporten och 45 500 tjänstemän har svarat på enkäten. Och slutsatsen är att otillåten påverkan har ökat.

– Vi gör bedömningen att det handlar både om en faktisk ökning och ett minskat mörkertal, tack vare ett förbättrat säkerhetsarbete och mer fokus på de här frågorna är man mer benägen att berätta att man är utsatt idag än vad man var för tio år sedan, säger Johanna Skinnari på Brå.

Många myndighetspersoner tar beslut som är livsavgörande för enskilda personer. Därför försöker en del av dem att få den enskilde tjänstemannen att ta ett felaktigt beslut.

– Det vi ser är att det inte påverkar beslutsfattandet särskilt mycket. Tjänstemännen står emot de här påtryckningsförsöken. Det som däremot händer är att man kanske förändrar sitt privatliv, man försöker få bort uppgifter om privata förhållanden från internet och man kanske överväger att sluta eller börja jobba på en mindre utsatt position, säger Johanna Skinnari på Brå.

En av de myndigheter vars tjänstemän får ta emot mest trakasserier är Migrationsverket där Monica Karum Bergvall är säkerhetschef.

– Många av våra anställda får ta emot ord som att du är ansvarig för mitt liv, du måste förstå vidden av beslutet, jag vill ha det på en gång, jag kan inte vänta. Eller när man bestämt sig för att åka hem så vill man ha sina handlingar klara så fort som möjligt, säger Monica Karum Bergvall på Migrationsverket.

Och hur påverkar det här beslutsfattandet?

– Själva beslutsfattandet kan vi inte se i rapporten att det påverkas. Däremot mer arbetsmiljömässigt att det blir tungt där många får ta emot trakasserier, säger Monica Karum Bergvall på Migrationsverket.