BTH gör inte som alla andra

Blekinge tekniska högskola går emot trenden i skolvärlden och ökar antalet anställda.

Högskolan har anställt ytterligare 3 personer och man har nu 459 anställda. Det visar en ny rapport från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån.

I landet i övrigt minskar personalstyrkan med sammanlagt 800 heltidsanställda på högskolorna och universiteten. Det är första gången på över tio år som personalen blir färre.