Fler ungdomar använder droger i Karlshamn

3:41 min

Nästan dubbelt så många pojkar på högstadiet har provat narkotika i år jämfört med förra året. Det visar Karlshamns kommuns senaste drogvaneundersökning.

Undersökningen som presenterades i dag är webbaserad och har skickats ut till alla elever som går på högstadiet och årskurs ett eller två på gymnasiet i kommunen. Och den visar att fler använder narkotika jämfört med förra årets mätning.

Vanligast är det med cannabis bland killar som går på högstadiet. Där har droganvändandet ökat från 4,9 procent till drygt 8 procent.

Tyder på attitydförändring
– Det handlar om en attitydförändring kring droger som skett i samhället under en längre tid och även att tillgängligheten är större idag, säger Jenny Andersson, alkohol narkotika och tobaksstrateg i Karlshamns kommun.

Det är andra gången Karlshamns kommuns drogvaneundersökning görs och den ska nu göras årligen för att se trender i ungas missbruk. Den visade bland annat dubbelt så många högstadiepojkar har testat narkotika, jämfört med förra året.

Andreas Saleskog, politisk samordnare för demokrati och folkhälsa i Karlshamns kommun, berättar vilka åtgärder de planerar att vidta:

– Vissa insatser har vi reda gjort när det gäller det förebyggande arbetet, allt från fältgruppen till föreningar på stan som nattvandrar. Men vi måste också sätta oss ner och se hur vi kan samarbeta mer internt. Skolan upptäcker mycket, men kanske inte alltid har verktygen och så kanske socialen och skolan ska samarbeta på ett annat sätt. Det viktigaste är att jobba längre ner i åldrarna, säger han.

Flickor mår sämre
Bland flickorna på högstadiet är det tvärtom, betydligt färre som testat alkohol, narkotika och tobak än tidigare år. Däremot har den psykiska ohälsan bland unga flickor ökat.

Karlshamns kommun bekämpar ungdomars missbruk på många olika fronter. Ett sätt som ska provas är att få in alkohol och narkotikaförebyggande arbete in i läroplanen.

– Det kopplar ju de olika ämnena, som alkohol till exempel, direkt till kursplanen. Det kan handla om hur alkohol eller tobak marknadsförs, och så får man uppgifter som är kopplade till det, säger Jenny Andersson.

Efterlängtad fältgrupp
På mötet kom också upp att Karlshamns fältgrupp kommer göra sin första vandring på ett år i helgen. Och det är inte bara de vuxna som saknat dem på Karlshamns gator.

– Deras frånvaro har verkligen känts av och ungdomarna ute har också saknat dem. Så jag ser extremt positivt på att fältgruppen är tillbaka och gör sitt första pass i helgen, säger Jenny Andersson.