Experten: Amerikanska humrar stort problem

4:35 min

Trots att de är till synes lika kan den amerikanska hummern hota den inhemska sorten.

Hummerforskaren Susanne Eriksson forskar på humrarna på både Göteborgs universitet och på Sven Lovéncentret för marina vetenskaper i Fiskebäckskil. Där undersöker hon det möjliga hotet som kan utgå från amerikanska humrar bland annat i ett eget karantänrum för invasiva arter.

– Det kan vara lite lurigt. Det säkraste sättet är att kolla det genetiskt. Man kan väl säga att den amerikanska har oftast inte några vita fläckar på sidan utav huvudet och har en panntak som är lite mer uppåt riktat, förklarar Susanne Eriksson.

Hon hänvisar till Länsstyrelsens informationen om kust och hav. Enligt henne är syftet att inte får mer amerikanska hummar ut i svenska vatten.