Fladdermöss stoppar vindkraft

0:35 min

Sällsynta fladdermöss sätter stopp för den planerade vindkraftsparken på Nävlingeåsen. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation avslår vindkraftsföretagets ansökan om miljötillstånd då den rödlistade arten barbastell finns i området, men även den akut hotade Bechsteins fladdermus.

Det har varit många turer kring vindkraftsparken på Nävlingeåsen. Projektet startade redan 2007 och från början planerade vindkraftsföretaget Bay War.e. Scandinavia AB att uppföra 17 vindkraftverk. Under projektets gång har dock planerna förändrats och i nuläget vill man bygga tolv vindkraftverk på åsen.

Tidigare har Försvarsmakten ställt sig negativ och boende har överklagat detaljplanen för vindkraftsparken till Mark- och miljödomstolen.

Måns Bruun på Länsstyrelsens naturvårdsenhet berättar om de unika fladdermössen.