Säkerhetspolitiska utredningen: Fördelar och risker i samarbetet med Finland

1:58 min

I dag lämnas utredningen om Sveriges säkerhetspolitik till regeringen. Bland annat behandlas Sveriges förhållande till Nato, men även militärt samarbete med Finland. 

Regeringen driver hårt ett allt närmare samarbete med Finland vad gäller försvars- och säkerhetspolitik. Med gemensamma planer för hur länderna ska agera militärt vid en kris stärks deras gemensamma kapacitet, enligt utredningen, och det minskar risken för en konflikt i Östersjöområdet och förstärker Sveriges övriga samarbeten.

Men det finns obalanser i samarbetet. Ett kombinerat försvar får ur finskt perspektiv ett större djup västerut med Sverige i ryggen, men svenskt dras längre österut - direkt mot den ryska gränsen. "Finland får ett säkerhetstillskott medan det det för svensk del innebär en riskexponering" konstaterar utredningen.

För att bli starkare ihop krävs en rollfördelning mellan länderna. Det kan spara pengar vad gäller inköp av militär utrustning och utbildning - men samtidigt, konstaterar utredningen, uppstår "oundvikligen beroendeförhållanden" mellan länderna.

Inga bindande löften finns än så länge mellan länderna om att försvara varandra, men enligt utredning nämns allt oftare i Finland att ett svenskt-finskt försvarsförbund "vore naturligt".

En stor del av utredningen handlar som Ekot tidigare rapporterat om Sveriges förhållande till Nato där för- och nackdelar med medlemskap nämns. Utredningen är mycket tydligt med Sverige vid en konflikt kring Baltikum i princip direkt skulle dras in.

"Ryssland räknar rimligen med att Sverige..... Vore redo att bistå Nato", står det liksom att det i den ryska planeringen lär ingå militära åtgärder för att "förhindra detta". Men då inte Sverige har någon gemensam planering med USA och Nato skulle de i det stressade läget tvingas att vidta militära åtgärder "i ett planeringsmässigt mörkerland" och ett gemensamt agerande behöva improviseras fram, enligt utredningen.

En möjlig lösning är enligt källor som utredningen talat med Sverige och USA får ökad insyn i varandras planering - men det ställer å andra sidan Sverige ännu tydligare på USA:s sida utan något löfte om militär hjälp från USA:s sida.