Mikroorganismer på myrarna kan ge svar om utsläpp

1:42 min

Nu försöker forskarna få en mer detaljerad bild av hur utsläppen av växthusgaser påverkas av vilka mikroorganismer och växter som finns i nordliga myrar.

Permafrost är mark som är frusen året runt. Ett varmare klimat innebär en risk att mer av permafrosten i världen tinar, eftersom det kan innebära mer utsläpp av växthusgaser.

Därför försöker forskarna nu att skaffa sig en alltmer detaljerad bild av hur det här påverkas av vilka mikroorganismer och växter som finns i ett visst område.

Här i Sverige finns permafrost till exempel kvar på Stordalsmyren några mil norr om Kiruna.

Här har Moira Hough från University of Arizona och hennes kollegor ett projekt i gång.

– Jag tror jag har kommit ner till isen, konstaterar hon efter att ha borrat ner ett rör drygt 30 centimeter ner i torven.

Hon drar upp röret för att andra forskarkollegor på myren ska kunna ta hand om den bit av myrmark som nu sitter inuti röret.

De ska bland annat undersöka de bakterier och andra mikroorganismer som finns här. Det behövs som ett nästa steg i att förbättra de klimatmodeller som ska förutsäga jordens framtida klimat,

– Just nu håller vi på att komma till det läge där modellerna inkluderar mikroorganismerna också, säger hon.

Anledningen till det här intresset är att när det blir varmare och permafrosten tinar, så kan mikroorganismerna börja bryta ner mer dött växtmaterial och producera mer av växthusgaserna koldioxid och metan.

Därför har forskarna nu också börjat analysera proteiner från sina insamlade prover, istället för att bara ta reda på vilka mikroorganismer som finns.

Proteinerna visar vilka mikroorganismer som är mest aktiva, och som därför kan misstänkas producera mest växthusgaser.

– Det är den forskningen som ligger i framkanten inom mikrobiologin, säger Moira Hough.