Lessebo

Snart påbörjas saneringen vid före detta sågverket

0:51 min

I slutet av september påbörjas saneringen av den förorenade tomten vid det före detta sågverket i Lessebo.

– Området ska saneras eftersom vi har hittat väldigt höga halter av arsenik, koppar och zink. Det är så pass höga halter att länsstyrelsen fått stängsla av de delar av området som är mest förorenat, säger Kristina Sjödin, projektledare på Sveriges geologiska undersökningar, som ansvarar för saneringen.

Där bedrevs det bland annat tryckimpregnering av virke fram till år 1978. Efter saneringen är tanken att tomten återigen ska kunna användas av Lessebo kommun för främst industriändamål.