Spridning av vedaska i trädgården kan öka gifthalterna i jorden

2:03 min

Aska från vedspisen kan innehålla förhöjda halter av den giftiga tungmetallen kadmium. Det visar en undersökning av askprover från 150 hushåll fördelade över en stor del av Sverige, som Odla med P1 låtit göra. Kadmium kan tas upp av grönsakerna om man lägger askan på trädgårdslandet.

Bruket att lägga ut vedaska i trädgårdslandet verkar vara utbrett i Sverige, enligt många lyssnarkontakter med radioprogrammet Odla med P1 genom åren. Askan innehåller näringsämnen som växterna kan ta upp.

Men det finns delade meningar om det är lämpligt att sprida ut vedaska eftersom det också kan finnas föroreningar i askan, bland annat den giftiga tungmetallen kadmium.

Eftersom det inte finns några övergripande studier om hur mycket tungmetaller vanlig svensk vedaska kan innehålla bad vi våra lyssnare att skicka in askprover från sina vedspisar och vedpannor, aska som nu har analyserats av miljökemisten Mattias Bäckström på Örebro universitet.

– Jag skulle inte rekommendera att man sprider aska i trädgården, säger Mattias Bäckström efter att ha analyserat askorna.

– Det är stor sannolikhet att man har förhöjda halter av kadmium i askan.

Den gödsel som i dagligt tal kallas för konstgödsel och som används i jordbruk och trädgårdar kan också innehålla föroreningar av kadmium. Därför finns gränsvärden för kadmiumhalten i konstgödsel.

-De flesta askorna, 75 procent av de analyserade askorna, innehåller mer kadmium än genomsnittet för konstgödsel, enligt Mattias Bäckström.

Mattias Bäckströms analyser visar att de undersökta vedaskorna ofta innehåller mer kadmium än vad konstgödseln gör.

Men kan man verkligen lita på att det här urvalet av askor kan ge en rättvisande bild av hur det ser ut generellt? Mattias Bäckström menar att det går att dra slutsatser av materialet eftersom det är en god spridning på de inskickade askorna.

Det här verkar vara den första provtagningen med ambitionen att ge en generell bild av tungmetallinnehållet i vedaska från privat eldning. Därför finns inga tidigare studier att jämföra med.