Hotell ska freda hotade humlepälsbin

7:20 min

De ser ut som stenhumlor, men är bin och mycket sällsynta. I hela norra Europa är det bara på Österlen i Skåne som man kan hitta humlepälsbin. Nu byggs det hotell för att rädda arten från utrotning.

På 50-talet kunde man hitta humlepälsbin så långt norrut i Sverige som i Värmland, men numer finns de enda populationerna i fiskelägena Skillinge och Brantevik på Österlen i Skåne.

– Ursprungligen är det ett bi som har funnits på lerslänter. Det är så den finns en bit söderut, men nu hittar vi den nästan bara i hus, berättar Måns Bruun på länsstyrelsen i Skåne som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter. För några år sedan kom Naturvårdsverket med ett åtgärdsprogram för humlepälsbiet. En av de viktigaste åtgärderna är att freda de platser där bihonan bygger bo. Det är i de allra flesta fall gamla skånska hus som är byggda i korsvirkesteknik, med obränt lertegel och kalkbruk. Biet bygger boet i solbelysta söderväggar, genom att gräva gångar i det mjuka kalkbruket och i lerstenen. Längst in, i små celler, lägger honorna sina ägg. 

I takt med att de gamla husen försvunnit eller putsats om med alltför hårda material, har biet försvunnit. I sommar hittade man 217 honor i Skillinge och Brantevik. Det var nytt rekord, men ändå långt från de 500 bobyggande honor som man vill komma upp i för att arten inte längre ska anses vara utrotningshotad. 

På Hylkegården, mellan Skillinge och Brantevik, byggs nu det första ”hotellet” för humlepälsbin. Till våren, när bina kläcks, är tanken att flytta några honor hit och få dem att bygga bo här. På så vis hoppas man öka intresset för biet och viljan hos ortsbefolkningen att vilja värna arten.

Humlepälsbiet är inte aggressivt och sticks inte. Det bygger inte heller några samhällen. Trots det är det inte alla husägare som gillar att ha bina som gäster. Enligt timmermannen Jens Ingvad, som bygger det lilla hotellet på Hylkegården, ska det mycket till för att bina ska kunna skada husen. 

– Murverket har sådan styrka i sig, det ska inte påverka att biet bygger i fogen. Det är klart att skulle man få väldigt många hål efter många bin så kanske man ska börja tänka på att laga några av hålen och få bort några av bina, men i och med att de inte bygger ett samhälle och bara gräver en gång, kan jag inte se hur det påverkar huset, säger Jens Ingvad.